Welkom!

De Ontzorgcoach, het adres voor alle zorgintensieve gezinnen en ouderen met een begeleidingsvraag. Begeleiding bij PGB en zorg door een ervaringsdeskundige.

De zorg is nooit klaar bij zorgintensieve gezinnen en ouderen. Ervaring heeft geleerd dat het aanvragen van voorzieningen door een professional of een buitenstaander naast tijdwinst leidt tot meer rust, overzicht en succes. 

De Ontzorgcoach, Angelika Plak, kent de weg in “zorgland”, weet hoe vervelend de bureaucratische rompslomp is en hoe ingewikkeld het kan zijn om te werken met meerdere zorginstanties tegelijk.

Ik geef onafhankelijk en deskundig advies. Ik denk met je mee naar de beste ondersteuning voor jou, je kind of je naaste. Ik neem de administratieve rompslomp uit handen en luister naar jouw wensen op het gebeid van zorg.

Als ontzorgcoach neem ik een stuk regeldruk weg, waardoor jij tijd kan besteden aan dingen die er voor jou toe doen.

Zorg in Nederland

Het regelen van zorg is sinds 1 januari 2015 bureaucratischer geworden en verandert in hoog tempo.

De kwaliteit van zorg hangt samen met:

  • de gemeente waarin je woont;
  • of je zorg kan verkrijgen via de Wet Langdurige Zorg;
  • welke zorgverzekering je hebt.

Elk jaar zijn er nieuwe regels en is er een veranderende wetgeving. Steeds meer regeldruk via nog meer loketten.

Kortom “zorg” wordt bijna verward met krampachtig puzzelen naar welke zorg uit welk van de potjes moet komen